Ledňáček na staroměstské mostecké věži

Ledňáček…symbol Václava IV., syna Karla IV.

Václav nebyl tak cílevědomý jako jeho otec, a navíc se nenarodil do správné doby. Každopádně ledňáček k němu patří. Na staroměstké mostecké věži je jich pět!

Ten ledňáček, kterého nepřehlédnete, je obkroužen ručníkem dole zavázaným, což je symbol lazebnického cechu. Václav IV. si jak známo více užíval než jeho naplánovaný a organizovaný otec. Jinde se ručníku říká vznešeněji stuha. 🙂