Kompaktní třída ze Smetanky

V 5. třídě se učí o Národním divadle. Snad i proto prozíraví pedagogové ze Smetanky zajistili akci tohoto druhu pro obě třídy „páťáků“… Byl kouzelný podzim a dobrá nálada se jen nabízela. A zvídavé děti také!
Nezpozorovala jsem žáka, který by byl ke znalostem a hravosti imunní… Snad fotky mluví za vše.