Guerilla gardening, ale i guerilla háčkování

Guerilla je ve Španělštině zdrobnělina slova „válka“ (guerra). Tento výraz začal být populární na začátku 19. století, kdy Španělé povstali proti napoleonským vojskům. Můžeme si pod tímto pojmem představit něco jako partyzánskou válku, která je vedena proti silnějšímu a profesionálnějšímu nepříteli.

Pak máme fenomén guerilla gardeningu, kdy podvratní zahradníci vysadí zeleninu nebo kytičky na pozemku, jež jim oficiálně nepatří… Motivy mohou být různé – upozornit na zanedbané místo, prostá snaha si něco vypěstovat nebo společná aktivita určitého okruhu lidí, která je spojuje.

Dalším typem skrytého partyzánského boje je guerilla háčkování. Partyzáni (pletaři) tak nezákonně obháčkovávají nebo obplétají položky ve veřejném prostoru.

Existuje i guerilla marketing, používaný malými konkurenty v určité oblasti, kdy na své výrobky upozorňují provokativní formou.

A pokud máte děti a chuť se něco dozvědět, a u toho se pobavit , přijďte na jednu z našich akcí a bojovek o Praze.

Časový harmonogram akcí zde a komentáře zde