A opět veřejné poděkování, dnes hlavně dětem

Milé děti, dnešní poděkování patří vám, malým, velkým i největším! Těm, co jste se zúčastnily našich vzdělávacích her a bojovek, a kterým jsme nestačili odpovědět na všechna osobní i veřejná poděkování.

Nejvíce nás těší vaše projevy nadšení, váš úžas, a popisování zážitků slovy: nečekaná zábava a legrace, akční soutěž, super hravá hra nebo dokonce tvrzení, že nic podobného jste nezažily, že je to ještě lepší než jste čekaly, že je to dokonce nejlepší zážitek z akcí se školou.

Vy jste utvářely naše naše hry a my vás jimi jen provázeli. Proto je to zaslouženě váš úspěch a vaše radost z účasti.

Budeme se těšit na další společné prožitky a hlavně vzdělávací 🙂 zábavu, formou týmových bojovek, protože ty vás baví nejvíce.

No prostě dobře jste to „fitly“ a celé to „zabily“. (pro dospěláky: zabít = povést se 🙂 )