Jak si zapamatovat nábřeží v Praze

Po mostech, které jsem si už ujasnila a podělila se s vámi v předchozím článku, se už dlouho chystám si udělat pořádek v pražských nábřežích.

Nejdříve si je vyjmenujeme:
Pravá strana Vltavy po jejím toku z jihu na sever:
Podolské nábřeží
Rašínovo nábřeží
Masarykovo nábřeží
Smetanovo nábřeží
Alšovo nábřeží
Dvořákovo nábřeží
Nábřeží Ludvíka Svobody
Rohanské nábřeží

Levá strana Vltavy po jejím toku z jihu na sever:
Hořejší nábřeží
Janáčkovo nábřeží
Malostranské nábřeží
Kosárkovo nábřeží
Nábřeží Edvarda Beneše
Nábřeží Kapitána Jaroše
Bubenské nábřeží
Holešovické nábřeží

A protože si nábřeží jako prostý výčet zapamatovat neumím, pokusím se spojit nějak logicky jejich jména s jejich umístěním. Tak jdeme na to!

Začneme na pravém břehu podél toku Vltavy.

Podolské nábřeží je celkem logicky 🙂 v Podolí, tam žádné mnemotechnické či jiné pomůcky hledat nemusíme…
Od: Dvorce
Do: Vyšehradský tunel

Rašínovo nábřeží
Od: Vyšehradský tunel
Do: Tančící dům, Jiráskovo náměstí, Jiráskův most
Po většině jeho délky vede souběžně nejznámější a nejvyužívanější náplavka, kam chodíme všichni na procházky, krmit labutě, o víkendech na farmářské trhy a mladí pak večer pařit 🙂
Co se týče názvu, mně by se víc líbilo Podskalské nábřeží, které by se vztahovalo místně k Podskalí, a jak se vlastně dříve (kromě jiných názvů) také jmenovalo. Je ale tedy nazváno podle Aloise Rašína, našeho prvního ministra financí v československé vládě v roce 1918. Dlouho jsem v jeho životopise hledala jeho vztah k tomuto místu, a nenašla! Tak jsem si pro sebe vymyslela jinou pomůcku. Nedaleko od tohoto nábřeží jsou hned 3 ministerstva, i když mezi ně nepatří právě Ministerstvo financí. 🙁 Ale řekněme, že jsou tam jiní ministři stejně jako byl ministr pan Rašín! Pro úplnost: Ministerstvo zdravotnictví na Palackého náměstí, Ministerstvo spravedlnosti ve Vyšehradské a Ministerstvo práce a sociálních věcí v Podskalské a Na Poříčním právu.

Masarykovo nábřeží
Od: Tančící dům, Jiráskovo náměstí, Jiráskův most
Do: Národní divadlo, Most Legií
Toto nábřeží bývá svými domy považováno za nejreprezentativnější, však tu máme Národní divadlo, dům Pražského Hlaholu, Goethova institutu a přes můstek je budova Žofína. No a po kom jiným by pak mělo být toto reprezentativní a „národní“ nábřeží pojmenováno než po prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi!

Smetanovo nábřeží
Od: ND, Most Legií
Do: Novotného lávka
Tady je to naštěstí úplně jasné! Jeho pojmenování souvisí na jedné straně se sochou Bedřicha Smetany na cípu Novotného lávky a na druhém konci s ND, které se otevíralo právě Smetanovou Libuší.

Alšovo nábřeží
Od: Platnéřská
Do: Na Rejdišti
Toto nábřeží má jako jedno z mála parkovou úpravu. Vede kolem bloku školních budov, kde je „Zdrávka“, Taneční konzervatoř, ale hlavně je tam UMPRUM, což se mi hodí nejvíce, neboť Vysoká škola uměleckoprůmyslová už je pro mě spojením právě s malířem Mikolášem Alešem. A co víc, vede kolem „malířsky spřáteleného“ Mánesova mostu, nazvaného podle Alšova kolegy 🙂

Dvořákovo nábřeží
Od: Na Rejdišti
Do: Štefánikův most, Revoluční
Toto nábřeží už začíná být poměrně rušné dopravou, částečně vede souběžně i náplavka. A s tím Dvořákem mi tady udělali docela nepořádek! 🙁 U Vltavy v parku tu totiž socha Antonína Dvořáka je, a to před Rudolfinem, tj. těsně vedle, bohužel ještě na Alšově nábřeží. No nic, pamatuju si, že Dvořákovo začíná o něco dál než je socha Dvořáka. Asi by se jim tam nevešla, když už tam není park! 🙂 A vlastně analogicky je to i s Rudolfinem, Dvořákovo nábřeží začíná o něco dál než je Rudolfinum – náš svatostánek hudby! Určitě si s Rudolfinem spíš spojíte Dvořáka než Alše! Nicméně mám úplně nejpodstatnější informaci pro název nábřeží. Začíná totiž ulicí Na Rejdišti, kde sídlí Pražská konzervatoř. A Antonín Dvořák byl jejím pátým ředitelem, takže úplnou shodu názvů máme. 🙂

Nábřeží Ludvíka Svobody
Od: Štefánikův most, Revoluční
Do: Těšnovský tunel
Také rušné nábřeží i s náplavkou. Polovina jeho délky je lemována Parkem Lannova.
To, že je nazváno podle československého prezidenta za komunismu (1968-1975) Ludvíka Svobody, si pamatuju podle toho, že nábřeží končí tunelem a tmou, jak by se dala metaforicky nazvat doba komunismu, kdy prezident vládnul. A protože sympatizoval s pražským jarem, nábřeží po revoluci nepřejmenovali. Navíc v dnešní přilehlé budově Ministerstva dopravy sídlil dříve ÚV KSČ.

Rohanské nábřeží
Od: Těšnovský tunel, Hlávkův most, Hilton
Do: Voctářova, U Rustonky
Rohanské nábřeží není nábřežím v pravém slova smyslu. Tato široká silniční komunikace leží na zasypaném ramenu Vltavy, které dříve oddělovalo Rohanský ostrov (dnes už také ne v pravém slova smyslu) od pevniny Karlína. No a proč Rohanské? Právě kvůli tomu Rohanskému ostrovu.

A pokračujeme levým břehem toku Vltavy! Ten mi šel vždy hůř, protože celý život bydlím na břehu pravém…

Hořejší nábřeží
Od: pokračování Lidické, před Železničním mostem
Do: Jiráskův most
Toto nábřeží nese jeden z nejstarších názvů, který zůstal už z roku 1880 a v průběhu času se nepřejmenoval. V části mezi Palackého a Jiráskovým mostem vede souběžně s Janáčkovým nábřežím, kdy Hořejší nábřeží vede dolu k Vltavě a podél ní, zatímco Janáčkovo nábřeží podél domů.
Z Hořejšího nábřeží je nejkrásnější výhled na Vyšehrad a Železniční most a podél vede Smíchovská náplavka.
Proč název Hořejší? Asi podle toho, že je to první nábřeží v centru na levém břehu podle toku Vltavy. Voda teče přeci ze shora dolů… 🙂

Janáčkovo nábřeží
Od: Palackého most
Do: Most Legií
Janáčkovo nábřeží vede kolem Dětského ostrova a já osobně ho znám z Open stage písničkářů při festivalu United Islands. Jak si zapamatovat jeho umístění, je poměrně konstrukce. 🙂 Ale dává mi smysl! Janáčka mám spojeného s operou o lišce Bystroušce (opera Příhody lišky Bystroušky), je to původně příběh pro děti a hle! Máme tu podél „Dětský“ ostrov.

Malostranské nábřeží
Od: Most Legií
Do: U Sovových mlýnů
Pojem Malostranské nábřeží moc často neslýchám, asi také proto, že je jedno z nejkratších (pro mě obnáší jenom dva domy), ale i proto, že se tomu místu pod schody už říká prostě Kampa. Co je zajímavé, původně byl záměr z roku 1910 pokračovat a vystavět řadu domů na vertikální úrovni Janáčkova nábřeží i dále až k Mánesovu mostu, ale tento záměr naštěstí nevyšel, i díky snahám Klubu Za starou Prahu. Byly tady vybudovány jen ty dva domy takto vysoko, a pak se nábřeží vrací dolu k Vltavě. A tady začíná Malá Strana s Kampou, takže logický název!

Kosárkovo nábřeží
Od: Mánesův most
Do: U Plovárny
Tento název, přiznám se, jsem doposavad neslyšela. Je to ulička u Vltavy, která vede kolem Strakovy akademie k úrovni Občanské plovárny. Dříve to bylo Strakovo nábřeží, což by dávalo mnohem větší smysl… 🙁 Tak jsem si o Adolfu Kosárkovi našla víc, a zjistila jsem, že byl ve své době (v polovině 19. století) považován za jednoho z nejnadanějších malířů české krajinomalby, ale jeho talent se nemohl nadlouho rozvinout, protože zemřel ve věku 29 let. A co je pro mne srozumitelné, bydlel v blízké Valdštejnské ulici. Tak toto pojmenování nábřeží jeho památce přejme, třeba sem chodil k Vltavě také malovat!

Nábřeží Edvarda Beneše
Od: Klárov
Do: přibližně Štefánikův most, tam kde odbočuje dál Dukelských hrdinů
Toto nábřeží, obklopené v první části zástavbou, vede z druhé strany kolem Strakovy akademie, dále od Vltavy souběžně s Kosárkovým nábřežím. Ale na rozdíl od něho pak pokračuje mnohem dál, a pak už jako jediné vede kolem Vltavy. Jak si zapamatovat název tohoto nábřeží? Je nejblíže ke Kramářově vile, rezidenci českých premíérů. Tady by bylo v pořádku, aby se jmenovalo Kramářovo nábřeží. A budete se divit, tak se dokonce jmenovalo do roku 1948. Pak se přejmenovalo souhrnně na nábřeží Kapitána Jaroše, a v roce 1991 byla tato část dále pokračujícího Nábřeží kapitána Jaroše přejmenována právě na Nábřeží Edvarda Beneše. Takže proč Edvarda Beneše? Kromě toho, že byl pan Beneš 2. československý prezident, byl také 4. československý předseda vlády. A máme tu spojení! Předseda vlády Edvard Beneš – Kramářova vila, rezidence premiérů.

Nábřeží Kapitána Jaroše
Od: přibližně Štefánikův most, tam kde odbočuje šikmo souběžně Dukelských hrdinů
Do: Negrelliho viadukt
Jak už jsem zmínila, dříve bylo nábřeží mnohem delší a vlastně zahrnovalo i dnešní Nábřeží Edvarda Beneše vedoucí od Klárova. Vede pod Hlávkovým mostem, po kterém vede magistrála. A jet tudy téměř každou denní dobu směrem na Argentinskou či zpátky je boj! A máme tu spojení! Dopravní boj – bojovník a důstojník kapitán Jaroš (bojovník za 2. světové války). Snad mi kapitán Jaroš promine toto hrubé spojení za účelem memorizování.

Bubenské nábřeží
Od: Negrelliho viadukt
Do: Libeňský most, Holešovický přístav
Toto nábřeží je přerušeno od ulice Komunardů po ulici Jateční, a vede mimo jiné pod Holešovickou tržnicí.
Pozor! Neplést s Bubenečským nábřežím. Bubeneč dodnes existuje, zatímco Bubny byly vesnice na úrovni ostrova Štvanice, která byla v roce 1850 sloučena s vesnicí Holešovice. Tím pádem není pochyb, že má tento název nábřeží místopisný obsah.

Holešovické nábřeží
Od: přibližně Trojský most
Do: Za Elektrárnou
Toto nábřeží uvádím spíše pro úplnost, dříve vypadalo úplně jinak, ale Holešovice se hodně v čase změnily, a dnes už je nábřeží jen asi 200 metrů dlouhá pobřežní stezka, přibližně za Výstavištěm a proti loděnicím v Troje. Že je v Holešovicích je jasné.