Neobyčejné děti na našich akcích

Možná si vzpomínáte, jak naši akci navštívilo Déčko na Vyšehradě. Natáčeli tam tenkrát s partičkou čtvrťáků ze ZŠ Písnická. No a přesně tuto partičku, dnes už páťáků, a jejich paní učitelku Krejčíkovou mi dovolte na tomto místě chvíli chvalořečit. 🙂 Tyto děti navštívily všech 6 našich akcí a my jsme poměrně rádi, že již odcházejí z páté třídy :), protože by nás jinak donutily vytvářet další a další hry, na jejichž přípravu už nezbývá moc času. Neměly by tudíž už s námi kam chodit. A jen pro úplnost! To, že tyto šikovné děti natáčely s Déčkem, byla čirá náhoda a možná snad i odměna tam někde seshora za píli paní učitelky a jakési znamení.

Asi si dovedete představit, že ač máme velké rozpětí sdělovaných informací, je každá naše akce jiná podle toho, jak zdatní partneři děti jsou. Prvňáčkům z daného obsahu sdělujeme jen malinký výřez, zatímco starším a šikovnějším ten informační trychtýř více rozevíráme. No a právě tyto děti z Kamýku z nás vycucly velkou část z toho, co si k akcím připravujeme.

Na jejich poslední akci „Stará Praha a my“, kde se dotýkáme spousty věcí tak nějak souhrnně a znova, byla pro mě nepředstavitelná radost se s nimi bavit úplně o všem. Jejich znalosti a zkušenosti mnohdy přesáhly i to, co znají běžní dospělí kolem nás, o školních dětech (i mnohem starších) ani nemluvě. A vůbec tím nemyslím, že je to naše zásluha! Samozřejmě je to zásluha jejich paní učitelky, která se jim neobyčejně věnuje, bere je na různé výpravy nebo jim jen tak povídá a připravuje si procházky sama. Pak s nimi informace po cestě a ve škole opakuje a propojuje do souvislostí.

A ještě mi dovolte se na celou věc podívat z jiného pohledu. Ani jedna taková učitelka by nic nezmohla bez podpory školy a podpory rodičů. Jak slýcháme od některých učitelů, hlavně vedení jim často hází klacky pod nohy, když si musí takovou akci či výlet s dětmi napracovávat, třeba i suplovat (!!!), místo aby podpořilo iniciativu učitelů, kteří často berou i ze svého volného času. Nepovolí jim další doprovod, a tak přijedou přes část republiky 2 učitelé na 45 dětí. Paní ředitelka jim na poslední chvíli zruší termín nebo nepovolí výjezd vůbec. Nebo jim stanovuje přesné limity a datum akcí. Někde vidíme, že vedení školy podporuje učitele a dětí tím, že jim vyřizují různé dotace, např. pro sociálně slabší a jinak znevýhodněné, někde o této možnosti vůbec nevědí a vědět nechtějí.

Další aspekt toho všeho je samozřejmě i počet dětí ve třídách a podpora rodičů. Občas slýcháme, že rodiče nechtějí děti do Prahy pustit, že by se ztratily, nachladily, byly by okradené,… A neodpustím si tady jednu perličku, kdy si maminka stěžovala na to, že její dítě, studentka výběrového gymnázia, jezdí na školní výlety Karosou… 🙂
Pro naši paní učitelku nebyl problém sehnat povolení k GDPR od rodičů, aby mohly být děti v televizi na Déčku. A hlavně! Rodiče ji podporují, a jak doufám, i oceňují všechno to, co pro děti dělá. Vždyť co by pro nás všechny měla být lepší investice než do vzdělávání dětí… Při takových mimoškolních aktivitách nejen, že děti načerpají znalosti prostřednictvím zážitků, ale získají vztah k věcem a lidem kolem sebe, k veřejnému prostoru, posílí se jim sociální vazby a narazí na obecnější a rámcovější otázky a odpovědi o životě kolem nás.

Takže děti z Písnické, bude se mi po vás stýskat a děkuji za krásné obrázky Karlova mostu a Karla IV. Ať se vám líbí na druhém stupni, osmiletých gymnáziích a ať vám zas vstoupí do života alespoň z části tak hodná a šikovná paní učitelka jako je ta vaše. Budete na ni asi vzpomínat celý život, a to nejen při procházkách Prahou.