ZŠ Nepomucká z Košíř na akci o Praze

Děti z 6.B. byly hravé a pozorné a bylo vidět, že si akci užívaly. Malovaly, běhaly, soutěžily a hlavně pozorně poslouchaly a odpovídaly. Své namalované obrázky si pak náležitě v rámci týmů odprezentovaly. Byla krása s nimi spolupracovat.