Římské číslice – naše tělo a jak si je zapamatovat

I – 1
V – 5
X – 10
L – 50
C – 100
D – 500
M – 1000

Mnemotechnická pomůcka pro lepší zapamatování: „Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou Do Města“ – ale nikde jsem se nedozvěděla, jak si zapamatovat tuto mnemotechnickou pomůcku… 🙂

  • I, II, III vypadají stejně, jako když počítáme na prstech
  • V (5) vyjadřuje postavení malíčku a palce, když ukážeme 5 prstů
  • X (10) jsou zas jakoby překřížené ruce, když ukazujeme těch 10 prstů
  • C (100) si pamatuju podle „centu“ (100) (taky centimetr)
  • L (50) je prý rozpůlený znak pro 100 (C), ale to moc nechápu… (asi horizontálně)
  • M (1000) je „mille“ (1000) ( taky milimetr, mililitr)
  • D (500) je zas prý rozpůlené písmeno M, coz taky úplně nechápu… (prý svisle)
  • Římané obvykle psali číslo 4 jako IIII, číslo 40 jako XXXX, číslo 999 jako DCCCCLXXXXVIIII.
  • Ke zkrácení zápisu dlouhých čísel se někdy používalo odečítání, jako IV (4), IX (9), XC (90), CD (400)
  • Zkrácený záznam odečítáním se ujal až ve středověku

Já osobně už si to budu ode dnes pamatovat, protože jsem napsala tento článek a zhruba jsem si to představila…!

Kdyby mě to někdo naučil ve školním věku, tak bych to už nemusela teď řešit!