Karel IV. stavěl své stavby racionálně…“Hladová (?)“ zeď na Petříně

Na našich akcích si o Karlovi IV., jeho matematice, mystických číslech, vizích i moudrosti stanovovat priority, řekneme více. V tomto krátkém článku je řeč o „Hladové zdi“…

Měla především obranný charakter chránící Malou Stranu a Hradčany od jihu a západu a vedla od Újezdu až po Strahov a Pražský hrad. Důležitost zdi potvrdila pozdějšími úpravami Marie Terezie.

To, že dal stavbou zdi Karel IV. práci chudému obyvatelstvu, byl jen vedlejší produkt – dnes něco jako „nice to have“. Hladomor přišel do Prahy navíc až v polovině stavby zdi….

Geograficky by se dalo říct, že Hladová zeď jako součáast opevnění zhruba rozděluje Petřín na Petřínské sady obklopující Malou Stranu a Hradčany a Kinského zahradu svažující se na Smíchov, tj. původně mimo historické pražské zdi.

Málokdo ví, že na jejím bastionu dnes sídlí Štefánikova observatoř.

Programy i pro děti

Dovedu si představit, že by se Karlovi IV. víc než líbila a rád by sám do observatoře chodil a up-datoval tehdejší informace…

Jan A. Novák: Karel IV. | Hospodářské noviny (iHNed.cz)

A pokud máte děti a chuť se něco dozvědět, a u toho se pobavit , přijďte na jednu z našich akcí o Praze.

Časový harmonogram akcí zde a komentáře zde