Procházky stavebními styly v Praze – GOTIKA

Jsme tady s dalším návrhem vycházky po ikonách „stylové“ architektury v Praze, tentokrát po gotických stavbách. Začíná se dělat krásně, tak proč si krásně 🙂 nevyjít a nepoznávat Prahu a architekturu? Mapka opět přiložena. Gotické stavby vznikaly ve středověku, u nás ve 14. a 15. století, hodně z nich bylo postaveno za vlády Karla IV., kdy Praha nejvíce vzkvétala. Typickými stavebními útvary jsou chrámy, katedrály (pokud je chrám větší, má 3 a více lodí) a v Praze najdeme i hodně gotických bran a věží. V gotice se nám románský kulatý oblouk oken zlomil a stavby nabyly na výšce i na velikosti, což vyžadovalo i důmyslnější křížovou žebrovou klenbu stropu. Typické jsou chrliče a věžičky. Naše trasa začíná u gotické Prašné brány (podle skladiště střelného prachu), a vy se tak můžete rovnou vydat po tzv. Korunovační cestě, tj. trase, kudy vedly průvody při korunovaci českých králů. My si ale budeme po cestě všímat pouze gotiky. Další významnou gotickou stavbou bude na Staroměstském náměstí Týnský chrám, Orloj se Staroměstskou radnicí a nejčistěji dochovaná necírkevní stavba Dům u kamenného zvonu, kde pravděpodobně přebývaly Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna po jejich přestěhování do Prahy.   A pak už to máte kousek ke Karlovu mostu, který projdete jak jinak než skrz Staroměstskou a Malostranskou mosteckou věž. Na Křižovnickém náměstí zkuste na mostecké věži rozpoznat sochu Karla IV. a před Křižovnickým kostelem najdeme příklad novogotické sochy – pomník Karla IV. s ženskými alegoriemi čtyř fakult Univerzity Karlovy. Zkuste je obejít a tipnout si, která je která… Sám Karlův most je gotický, jen pozor! Sochy na něm jsou barokní, a k baroku se dostaneme až někdy příště. Katedrálu na Pražském hradě, zkráceně sv. Víta (prodlouženě 🙂 sv. Víta, Václava a Vojtěcha) si můžeme prohlédnout z mostu, ti pilnější nebudou litovat, když se pod ní postaví a budou obdivovat její krásu a velkolepost přímo na Pražském hradě. Ten pocit stát pod ní mě vždy ohromoval, asi i proto, že přímo nad vámi ční věže dosahující téměř 100 metrů. A pozor! Sice ji začal stavět již Karel IV., ale do současné podoby byla dostavěna až v 19. století, proto je nazývána také jako novogotická, protože v tomto století už byste těžko postavili čirou gotiku, už jen pro to století.   A proč „gotika“? Já osobně bych řekla, že je od slova Bůh, protože ve velkých katedrálách nešlo boha neobdivovat. Ale pravda je jiná. Slovo gotika je odvozeno od názvu kmene Gótů. Tento kmen dříve žil na území střední a západní Evropy. Název gotickému slohu dali až renesanční myslitelé, kteří gotikou opovrhovali. Slovo gotika tedy znamenalo jednoduché až barbarské umění. A pokud máte děti a chuť se něco dozvědět, a u toho se pobavit , přijďte na jednu z našich akcí o Praze. Časový harmonogram akcí zde a komentáře zde