Procházky stavebními styly v Praze – styl románský

Pletou se vám a vašim dětem stavební slohy? Připravili jsme pro vás zjednodušený přehled pro jejich lepší rozpoznávání. Pokud si je projdete osobně, jsme si jisti, že se vám pevně vryjí do podvědomí jejich rysy a příště už se nespletete. Doporučujeme rozdělit si vycházky po stylech, budete mít program na několik odpolední. Projdete se na čerstvém vzduchu bez návštěvy interiérů, což je v současné době víc než žádoucí…

Památek románského slohu (11.- 13. stol.) najdeme nejméně. Je to hlavně proto, že se jedná o nejstarší dochované památky, podobné stavby nevydržely nebo byly přestavěny v pozdějších obdobích do jiných stylů.

Stavěly se 2 typy staveb – větší baziliky a menší rotundy .

Na románskou baziliku v Praze můžete vyrazit přímo na Pražský hrad, baziliku sv. Jiří poznáte podle kulatých oblouků oken a zdí bez omítky, většina románských staveb totiž omítku nemá a má zároveň velmi silné zdivo. Nenechte se zmást, že průčelí baziliky je přestavěno na barokní.


V Praze stačí, když si projdete 3 rotundy v centru, vlastně maličké románské kostelíčky kruhového tvaru. Ve své době patřily k těm velkolepějším stavbám a dnes se krčí bod mnohem vyššími činžáky či kostely z doby pozdější. Jako třeba tahle…

Z Pražského hradu to můžete vzít přes rotundu sv. Kříže na Starém Městě k rotundě sv. Longina na Novém Městě a pak klidně pěšky nebo i metrem na Vyšehrad k rotundě sv. Martina.

Mapa

A proč název „románský“? Napodoboval totiž ještě dříve postavené římské stavby. (Řím = Roma)

A pokud máte děti a chuť se něco dozvědět, a u toho se pobavit , přijďte na jednu z našich akcí o Praze.

Časový harmonogram akcí zde a komentáře zde