Vznik slova karanténa a jaký je oficiálně rozdíl mezi izolací a karanténou

Slovo karanténa se v posledních dvou letech skloňuje na každém kroku. Možná ale ne každý ví, jaký je původ tohoto slova a kdy se začala používat jako oficiální termín poprvé.

Má původ v románských jazycích a odvozuje se buď z italského slova quaranta (40) nebo francouzského quarante (40). Nebo pak ještě přesněji nepřesněji 🙂 z francouzského quarantaine nebo italského quarantina, což znamená v obou jazycích „asi 40“.

Úplně nejdříve se nedodržovala karanténa, ale vlastně trentína :), což je pouze 30 dní, ale se stále většími obavami z nákazy byla doba prodloužena z 30ti na 40.

V 12. století šlo o to, že byly posádky zámořských lodí postrachem pro Evropu, protože v Asii řádil mor. Proto byly celé posádky nejdříve 30, pak 40 dní izolovány na lodi bez možnosti vrátit se ke břehu. První zavedl taková opatření Dubrovník (tehdejší Ragusa), následovaly Benátky a Janov.

V Benátkách dovedli celý systém do dokonalosti tak, že vyčlenili dva ostrovy v benátské laguně k těmto účelům.

  • Lazzaretto Vecchio – tam byli umisťováni později již jen osoby nakažení morem
  • Lazzaretto Nuovo – tam byli nově umisťováni ti, u nichž existovalo pouze podezření na nákazu a kteří museli trávit karanténu odříznuti od okolí

Původně to byl jen ostrov Lazzaretto Vecchio s klášterem zasvěceným sv. Lazarovi, jenž byl patron malomocných a nakažených morem, kam sváželi všechny, i nemocné i podezřelé. Pak je začali tedy rozdělovat.

 

Dnes se ale termín karanténa používá pro různě dlouhá období. Navíc ještě česká legislativa rozlišuje pojmy izolace a karanténa, jejichž používání se lajkovi plete. Izolaci a karanténu definuje zákon o ochraně veřejného zdraví[6]:

Izolace
oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob

Karanténa
oddělení zdravé fyzické osoby podezřelé z nákazy od ostatních fyzických osob

Takže přeneseno do jazyka Benátčanů, s lidmi v izolaci na Lazzaretto Vecchio, s lidmi v karanténě na Lazzaretto Nuovo. To by mě zajímalo, kdo by nám tedy zůstal v Benátkách samotných??? 🙂

 

Je fakt, že dnešní trasování prováděné krajskými hygienickými stanicemi je v kontrolování infekce daleko sofistikovanější než tenkrát v Benátkách…A pokud máte děti a chuť se něco dozvědět, a u toho se pobavit , přijďte na jednu z našich akcí a bojovek o Praze.

Časový harmonogram akcí zde a komentáře zde