Nemoci s čísly v názvech

A pak jsou další nemoci kromě Covidu 19 obsahující číslovky ve svých názvech… V těchto již klasických nemocech se málokdo orientuje, a proto nabízíme jejich přehled. Snad nám všem vnese více přehledu v diagnostikování…

Čtvrtodenní zimnice

… je vlastně jeden z druhů malárie. V současné době nám a našim dětem hrozí nejméně…
Podle původce, který onemocnění způsobuje, rozlišujeme tři druhy onemocnění:

  • malárii tropickou, jejímž vyvolavatelem je Plasmodium falciparum
  • malárii třídenní způsobenou P. vivax nebo P. ovale
  • malárii čtyřdenní způsobenou Plasmodium malariae – právě známou jako čtvrtodenní zimnice

Původci malárie jsou prvoci plasmodia (zimničky). Dříve bylo toto onemocnění spojováno se zapáchajícími bažinami (mal-arie, tzn. špatný vzduch). Skutečná příčina byla objevena v roce 1880. Jedná se o nejzávažnější infekční onemocnění, kterému ročně podléhá více než milión lidí. Nejvíce ohrožené jsou chudé státy tropického a subtropického pásma, jako je Kambodža, Tanzánie, Uganda, Nigérie, Libérie, Kamerun, Ghana, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone, Guinea a Myanmar. Rizikovými faktory jsou pobyty v ohrožených oblastech bez předchozího očkování, styk s infikovanou osobou.

Inkubační doba se uvádí jeden až dva týdny, ale může se klidně protáhnout i na několik měsíců (zejména u Plasmodium vivax). Klinické příznaky nejsou specifické, jedná se o bolesti hlavy a svalů, nevolnost, zvracení citlivost na světlo. Hlavními příznaky jsou tzv. malarické záchvaty. Jedná se o stavy, kdy jsou červené krvinky naplněné parazity a praskají. To je doprovázeno pocity mrazení a třesavkou, která do 15 minut odeznívá a následují vysoké horečky přetrvávající až několik hodin.

Po překonání těchto horečnatých stavů se pacient silně potí. Do dalšího záchvatu pacient netrpí žádnými dalšími. Pacienti čsto trpí anémií vzhledem k napadení červených krvinek.

Více

Pátá nemoc

… je virové onemocnění se zcela charakteristickou vyrážkou:

  • nejdříve nos a tváře (připomínající motýlí křídla)
  • později trup a končetiny (připomínající kruhy, girlandy)

Původcem onemocnění je Parvovirus B 19. Přenos infekce je vzdušnou cestou – kapénkami. Je možný též přenos krví při transfúzích.
Onemocnění postihuje hlavně školní děti a mladistvé. U dívek může způsobovat bolest kloubů rukou a kolen.

Více

Šestá nemoc

… je akutní horečnaté onemocnění (až 4 dny) horních dýchacích cest spojené s růžovou drobroskvrnitou vyrážkou po poklesu horečky:

  • nejdříve na trupu a krku
  • později na horních končetinách

Postupně do 2 dnů ustupuje.

K infekci dochází nejčastěji během prvních dvou let života. (Původcem je v 90 % šestý a v 10 % sedmý lidský herpetický virus (HHV6, HHV7)). Přenos infekce je vzdušnou cestou – kapénkami.

Více

Sedmá nemoc

… novodobá nemoc současných dětí (nejčastěji do 10 let – ze školních a mateřských institucí), kterou generace tzv „Husákových dětí“ prakticky nepoznala. Nemoc se objevuje prakticky se zvýšeným cestováním, tedy po roce 1989. Jedná se o syndrom ruka-noha-ústa. Ochotně přechází i na rodiče, kteří vůči ní nemají imunitu.

U dítěte, zejména zařazeného do dětského kolektivu, se může znenadání objevit vyrážka připomínající malé puchýřky, silně svědivá až bolestivá, vyvolává nutkavé škrábání, někdy i brnění postižených končetin:

  • kolem úst, na dlaních a na chodidlech
  • afty v dutině ústní na měkkém patře, sliznici a vrchní i spodní straně jazyka

Tyto kožní změny může doprovázet zvýšená teplota, apatie a nechutenství. Původcem této nemoci jsou některé enteroviry, hlavně virus Coxsackie A16. Je u ní typický sezónní výskyt, hlavně v létě a na podzim. Většinou, když se vyskytne, způsobí malou epidemii.

Při velkých komplikacích může dojít po 4-5 týdnech po odeznění nemoci k postupnému odloučení nehtů na rukou a nohou nebo vzniku drobných jizviček na postižené kůži.

Více