K + M + B + – co to znamená

Stručně, jasně, přehledně k dnešnímu dni Tří králů

  • Plusy = křížky
  • Iniciály K, M, B pro jména Kašpar + Melichar + Baltazar = latinská slova věty „Christus (česky Kristus) Mansionem Benedicat“ = „Kristus domu žehná (=přeje dobré (bene))“.
  • Králové = Mudrcové z Východu, co přinesli Ježíškovi dary
  • Počet „3“ = počet nebyl specifikován 🙂
  • Za posledním křížkem následoval rok pro požehnání
  • 3 křížky = otec, syn a duch svatý

Určitě je hezčí a poetičtější si pamatovat Kašpara, Melichara a Baltazara než latinské zvolání, ať už je jakékoli… i příběhy a písničky pak nabývají konkrétnější podobu


A upřímně řečeno, koledníci si museli nějak označit domy, kde už na koledě byli. Tedy kromě toho, že se stal dům požehnaným…

Pokud se dnes využívá starých tradic ve prospěch něčeho dobrého, tak je to jen dobře 🙂

 

A pokud máte děti a chuť se něco dozvědět, a u toho se pobavit , přijďte na jednu z našich akcí o Praze.

Časový harmonogram akcí zde a komentáře zde