Kampa s nejmenšími


Děti z příměstského tábora Akademie Rolnička v prostorách školičky nejen pekly a vařily (tábor zaměřený na vaření), ale celkem umně poznávaly také Prahu na malebné Kampě, která má k pečení vlastně docela blízko. Na Čertovce stávalo, kdysi 9 mlýnů, z nichž už jsou dochovány jen 3, navíc u Vltavy stojí dokonce „průmyslově mlýnský gigant“ Sovových mlýnů, který jen neplní svou původní funkci a je v něm umístěna galerie. O tom všem jsme si povídali stejně jako o tom, co na Kampě najdeme, co se tady děje, a také co má Čertovka společného s čerty.

Zorientovali jsme se na mapě, zasoutěžili si, zaběhali si, malovali jsme a při tom všem děti sbíraly za své dovednosti zlaťáky a drahokamy.

Jako odměna za dětské snažení se výborně hodily koláčky od našeho partnera podporujícího aktivity pro děti, Libeřských lahůdek. Vždyť právě na Kampě se dříve mlela mouka…