Headline
Pellentesque non sem porttitor, porttitor eros eget, lobortis lacus eugiat vitae augue non, tincidunt posuere
Třeťáci a Národní divadlo

V akci o ND se snažíme dětem říct, že postavení vlastního divadla bylo v té době pro Čechy opravdu velká událost. První „pořádné“ české divadlo tak symbolizovalo nezávislost, alespoň počáteční, na Rakousku – Uhersku a na Němcích, kteří hráli v Praze tenkrát hlavní roli… Divili byste se, ale děti z třetí třídy mají jistý pojem o divadle jako takovém, a co je hlavní, prosecké děti se snažily naslouchat, aby mohly ve skupinkách vyplnit odpovědi do tajenky. Tady vidíte ten…

Více...

Mimopražští sedmáci poznávali Prahu

Před prázdninami se konala akce o Praze s Prahou hravě, která se náramně vydařila po všech stránkách… Počasí nám přálo, pokochali jsme se labutími mláďátky a děti, poměrně zlobivé :), se nám podařilo nenápadně vtáhnout do soutěže tak, že spolupracovaly a snažily se. Prahu si prožily a díky tomu a formě soutěže jim, doufáme, v hlavě zůstanou i informace, které se o Praze dozvěděly. Tak zas někdy příště, třeba na akci o Národním divadle a ostrovech.

Více...

ZŠ Slovenská soutěživá a akční

Bylo velkým potěšením spolupracovat s dětmi ze ZŠ Slovenská a jejich paní učitelkou. Akčnost a znalosti z této třídy doslova tryskaly. Přidávám další fotky, abyste se přesvědčili, že mobil, playstation, youtubeři, x-box a všechny ty hry na PC, nejsou vše. Dá se to i jinak… Velká pochvala tomuto malému Francouzovi vyrůstajícímu v ČR. Svými znalostmi české historie by strčil do kapsy leckterého dospělého Čecha…

Více...

ZŠ Sázavská na ostrově

Počasí nám vyyšlo. Děti si zopakovaly a doplnily, co vědí z domova, co se naučily ve škole, a ještě si u toho zasoutěžily. Sbíraly zlaťáky a drahokamy do měšců, malovaly, zpívaly, běhaly, lezly, prezentovaly a hlavně všechno dělaly se zápalem. Informace se týkaly nejenom Prahy, ale také zeměpisu, historie a života kolem nás.

Více...

Kompaktní třída ze Smetanky

V 5. třídě se učí o Národním divadle. Snad i proto prozíraví pedagogové ze Smetanky zajistili akci tohoto druhu pro obě třídy „páťáků“… Byl kouzelný podzim a dobrá nálada se jen nabízela. A zvídavé děti také! Nezpozorovala jsem žáka, který by byl ke znalostem a hravosti imunní… Snad fotky mluví za vše.

Více...

Gymnazisté blízko maturity a jejich dramatizace založení Prahy

Stál před námi nelehký úkol! 18-ti letí studenti gymnázia mají asi už hlavu někde jinde! Říká se „v pejru“. Naštěstí paní učitelka Jeřábková nestárne, a jejich hravost jim připomíná. Studentům připravila poklad a my jsme rádi, že mezi námi hraví lidé stále ještě existují… Raději byste si na literárním kroužku teoreticky nastudovali vrcholná díla české historie v lavicích, nebo byste je přišli zažít tam, kde to historií dýchá?

Více...

Jinonická parta

Paní učitelka Moravcová zaslouží náš obdiv! Nejen, že má ve své třídě děti se zájmem, zachránila i naši fotografickou sekci…měli jsme na Praze hravě problém s paměťovou kartou, vše iniciativně nafotila na svůj telefon, dozajistila, doposlala. Za to všechno jí patří náš dík a gratulujeme i dětem, které učí.

Více...