Pár momentů z anglických i českých akcí

Na Praze hravě se dá soutěžit buď anglicky nebo česky, stačí si jen vybrat. Množí se nám zájem o hravé akce v angličtině nejen u středních škol, ale i u základních.

Také Erasmus už k nám párkrát zavítal, kde děti z jiných koutů Evropy získají aspoň nějaké povědomí o české historii…